פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1K 1.00 Km 00:03:56
Run 2K 2.00 Km 00:08:22
Total Run 2.00 Km 00:08:22
דירוג

רצף זמן