פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1K 1.00 Km 00:03:46
Run 2K 2.00 Km 00:08:11
Total Run 2.00 Km 00:08:11
דירוג

רצף זמן