תוצאה
קטגוריה
38 / 19
50%
מגדר
109 / 53
49%
כללי
197 / 70
36%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 00:13:06
Run 5K 5.00 Km 00:26:31
Total Run 5.00 Km 00:26:31