תוצאה
קטגוריה
38 / 13
35%
מגדר
109 / 33
31%
כללי
197 / 40
21%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 00:11:17
Run 5K 5.00 Km 00:23:03
Total Run 5.00 Km 00:23:03