פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 00:10:59
Run 5K 5.00 Km 00:22:21
Total Run 5.00 Km 00:22:21
דירוג
מיקום שם זמן
5 מיכאל גשורי 00:21:29
6 גל ים הימן 00:21:40
7 ארד ברון 00:22:01
8 איתי פייגה 00:22:20
9 טל פרייליך 00:22:21
10 דני חנוכיים 00:22:29
11 עדי דוד 00:22:41
12 עדי גורן 00:22:43
13 תום אלון 00:23:03

רצף זמן