תוצאה
קטגוריה
20 / 5
25%
מגדר
109 / 20
19%
כללי
197 / 22
12%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 00:10:44
Run 5K 5.00 Km 00:21:15
Total Run 5.00 Km 00:21:15
דירוג

רצף זמן