פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:32:37
Run 10K 10.00 Km 01:05:23
Total Run 10.00 Km 01:05:23
דירוג

רצף זמן