פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:32:16
Run 10K 10.00 Km 01:04:20
Total Run 10.00 Km 01:04:20
דירוג

רצף זמן