פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:30:25
Run 10K 10.00 Km 01:02:30
Total Run 10.00 Km 01:02:30
דירוג
מיקום שם זמן
16 יעקב שקד 00:57:43
17 ישי אריה 00:58:10
18 דודו חסון 00:59:11
19 חיים גרטנר 01:00:52
20 דובי הלבן 01:02:30
21 אבי גולדברג 01:02:56
22 מרסלו לוי 01:03:10
23 יהודה גרף 01:06:04

רצף זמן