פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:30:07
Run 10K 10.00 Km 01:00:37
Total Run 10.00 Km 01:00:37
דירוג
מיקום שם זמן
1 יצחק זימנר 00:53:33
2 Ezra Weisbuch 01:00:37
3 דורון גורודצקי 01:08:49

רצף זמן