פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:29:08
Run 10K 10.00 Km 00:59:31
Total Run 10.00 Km 00:59:31
דירוג

רצף זמן