תוצאה
קטגוריה
12 / 9
75%
מגדר
223 / 187
84%
כללי
290 / 210
73%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:28:21
Run 10K 10.00 Km 00:59:25
Total Run 10.00 Km 00:59:25
דירוג

רצף זמן