פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:27:28
Run 10K 10.00 Km 00:58:10
Total Run 10.00 Km 00:58:10
דירוג
מיקום שם זמן
13 גבי פישמן 00:55:22
14 חיים אליה 00:56:32
15 חיים צור 00:57:10
16 יעקב שקד 00:57:43
17 ישי אריה 00:58:10
18 דודו חסון 00:59:11
19 חיים גרטנר 01:00:52
20 דובי הלבן 01:02:30
21 אבי גולדברג 01:02:56

רצף זמן