פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:28:30
Run 10K 10.00 Km 00:58:08
Total Run 10.00 Km 00:58:08