פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:27:25
Run 10K 10.00 Km 00:57:27
Total Run 10.00 Km 00:57:27
דירוג

רצף זמן