תוצאה
קטגוריה
26 / 17
66%
מגדר
223 / 165
74%
כללי
290 / 180
63%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:28:35
Run 10K 10.00 Km 00:56:59
Total Run 10.00 Km 00:56:59
דירוג

רצף זמן