פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:27:26
Run 10K 10.00 Km 00:56:34
Total Run 10.00 Km 00:56:34
דירוג

רצף זמן