פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:28:12
Run 10K 10.00 Km 00:56:32
Total Run 10.00 Km 00:56:32
דירוג
מיקום שם זמן
10 אמיר קמחי 00:50:16
11 האשם נאטור 00:54:24
12 אבנר דדון 00:54:33
13 גבי פישמן 00:55:22
14 חיים אליה 00:56:32
15 חיים צור 00:57:10
16 יעקב שקד 00:57:43
17 ישי אריה 00:58:10
18 דודו חסון 00:59:11

רצף זמן