תוצאה
קטגוריה
32 / 25
79%
מגדר
223 / 160
72%
כללי
290 / 172
60%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:28:20
Run 10K 10.00 Km 00:56:07
Total Run 10.00 Km 00:56:07
דירוג

רצף זמן