פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:27:52
Run 10K 10.00 Km 00:55:17
Total Run 10.00 Km 00:55:17