פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:26:50
Run 10K 10.00 Km 00:54:11
Total Run 10.00 Km 00:54:11
דירוג

רצף זמן