תוצאה
קטגוריה
32 / 18
57%
מגדר
223 / 139
63%
כללי
290 / 150
52%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:26:04
Run 10K 10.00 Km 00:53:48
Total Run 10.00 Km 00:53:48
דירוג

רצף זמן