פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:26:42
Run 10K 10.00 Km 00:53:21
Total Run 10.00 Km 00:53:21
דירוג

רצף זמן