פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:26:43
Run 10K 10.00 Km 00:52:12
Total Run 10.00 Km 00:52:12