פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:25:07
Run 10K 10.00 Km 00:50:36
Total Run 10.00 Km 00:50:36