פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:24:40
Run 10K 10.00 Km 00:50:08
Total Run 10.00 Km 00:50:08
דירוג

רצף זמן