פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:24:53
Run 10K 10.00 Km 00:49:31
Total Run 10.00 Km 00:49:31
דירוג

רצף זמן