פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:24:15
Run 10K 10.00 Km 00:48:16
Total Run 10.00 Km 00:48:16
דירוג