פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:23:33
Run 10K 10.00 Km 00:47:37
Total Run 10.00 Km 00:47:37
דירוג

רצף זמן