תוצאה
קטגוריה
67 / 37
56%
מגדר
223 / 89
40%
כללי
290 / 93
33%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:22:32
Run 10K 10.00 Km 00:47:15
Total Run 10.00 Km 00:47:15