פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:22:19
Run 10K 10.00 Km 00:46:25
Total Run 10.00 Km 00:46:25