תוצאה
קטגוריה
33 / 20
61%
מגדר
223 / 76
35%
כללי
290 / 79
28%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:23:31
Run 10K 10.00 Km 00:46:12
Total Run 10.00 Km 00:46:12
דירוג
מיקום שם זמן
16 עומר גרם 00:46:11
17 דביר מעטוף 00:46:11
18 נוי רסקין 00:46:12
19 דורון הפנר 00:46:12
20 דן בן יוסף 00:46:12
21 רומן קומקובסקי 00:46:12
22 שגב קנר 00:46:56
23 אסף כגט 00:47:13
24 אביאל אריה 00:47:47

רצף זמן