פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:22:30
Run 10K 10.00 Km 00:46:07
Total Run 10.00 Km 00:46:07
דירוג
מיקום שם זמן
21 עמר חורש 00:45:44
22 עמית טויזר 00:45:45
23 יהונתן כהן 00:45:45
24 אדר סולימן 00:45:47
25 לירון תמם 00:46:07
26 דני פולק 00:46:10
27 דור אלונים 00:46:11
28 יונתן ויידברג 00:46:11
29 ליאונרדי חוויס 00:46:11

רצף זמן