תוצאה
קטגוריה
67 / 21
32%
מגדר
223 / 54
25%
כללי
290 / 57
20%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:23:27
Run 10K 10.00 Km 00:45:44
Total Run 10.00 Km 00:45:44
דירוג

רצף זמן