פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:22:17
Run 10K 10.00 Km 00:45:11
Total Run 10.00 Km 00:45:11
דירוג

רצף זמן