פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:22:09
Run 10K 10.00 Km 00:44:21
Total Run 10.00 Km 00:44:21
דירוג

רצף זמן