פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:21:50
Run 10K 10.00 Km 00:43:47
Total Run 10.00 Km 00:43:47
דירוג

רצף זמן