פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:21:31
Run 10K 10.00 Km 00:43:25
Total Run 10.00 Km 00:43:25
דירוג

רצף זמן