פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:21:28
Run 10K 10.00 Km 00:42:07
Total Run 10.00 Km 00:42:07
דירוג

רצף זמן