פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:18:59
Run 10K 10.00 Km 00:41:10
Total Run 10.00 Km 00:41:10