פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:20:11
Run 10K 10.00 Km 00:40:49
Total Run 10.00 Km 00:40:49