תוצאה
קטגוריה
33 / 5
16%
מגדר
223 / 18
9%
כללי
290 / 18
7%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:19:24
Run 10K 10.00 Km 00:40:36
Total Run 10.00 Km 00:40:36
דירוג