פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:19:58
Run 10K 10.00 Km 00:39:47
Total Run 10.00 Km 00:39:47
דירוג