תוצאה
קטגוריה
33 / 4
13%
מגדר
223 / 12
6%
כללי
290 / 12
5%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:19:24
Run 10K 10.00 Km 00:39:34
Total Run 10.00 Km 00:39:34
דירוג

רצף זמן