פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:18:21
Run 10K 10.00 Km 00:37:56
Total Run 10.00 Km 00:37:56
דירוג
מיקום שם זמן
1 אביב לוי 00:37:56
2 מלקצו מלקה 00:39:15
3 שגיא פרידמן 00:39:22
4 ליאור תירוש 00:40:15
5 עדי מס 00:40:17

רצף זמן