פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 00:18:50
Run 10K 10.00 Km 00:37:43
Total Run 10.00 Km 00:37:43
דירוג