תוצאה
אישי
קטגוריה
14 / 37
265%
מגדר
79 / 58
74%
כללי
175 / 149
86%