תוצאה
אישי
קטגוריה
14 / 34
243%
מגדר
79 / 54
69%
כללי
175 / 144
83%