תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 63
137%
מגדר
96 / 81
85%
כללי
175 / 122
70%