תוצאה
אישי
קטגוריה
65 / 18
28%
מגדר
79 / 33
42%
כללי
175 / 111
64%